“Той няма нито реални, нито морални правомощия да дава оценка на футболното първенство”, коментира президентът на БПФЛ