“Селесао” вече се намира на втора позиция в квалификационната си група за световното първенство през 2026 година