Международният съюз отчете позитивно дейността в региона