Срещата на централния корт ще започне не преди 11:30 часа