Не се притесняваме за условния лиценз на Левски, обяви още Боримиров