Властите обявиха най-високо ниво на терористична заплаха