В страната е обявено максималното трето ниво за борба с тероризма