Срещата на стадион “Юлевал” в Осло започва в 21:45 часа