За премълчаните събития около метежа – анализ на Камен Невенкин