Те бяха посрещнати с питка и при изключителни мерки за сигурност