Събитието бе със задължителен характер, като всеки клуб трябваше да има поне един представител