Образувани са общо 65 досъдебни производства по случаите