България ще бъде представена от седем вида и общо 16 акробати.