Зрителите на БНТ ще се пренесат в българската изследователска база “Св. Климент Охридски”