Според настоящата Олимпийска харта всеки един президент има право да управлява в продължение на осем години с еднократна опция за удължаване с още 4. Томас Бах ръководи МОК от 2013-а година и по план трябва да се оттегли от дължността през 2025-а година